Hva er betydningen av dekktrykket?

Riktig lufttrykk i dekkene sikrer at de slites jevnt. Kjøring blir også mer behagelig, renere og tryggere. I Europa sløses 55,6 millioner dekk hvert år på grunn av feil dekktrykk alene.

Hvorfor er lufttrykket i dekkene mine så viktig?

Et riktig dekktrykk har mange fordeler.

Sikkerhet: Riktig lufttrykk gir bedre kontroll over bilen og gir best mulig grep, bremsestabilitet og bremselengde. Ved for lavt lufttrykk blir dekkene varmere og materialet i dekket blir svakere, noe som øker risikoen for punkteringer.

Økonomi: Det bidrar til å minimere dekkslitasje og drivstofforbruk. Å opprettholde riktig dekktrykk er den mest kostnadseffektive måten å spare drivstoff på.

Miljøet: Et dekk med for lavt lufttrykk øker drivstofforbruket og gir høyere karbondioksidutslipp.

Komfort: Det blir lettere å kjøre og manøvrere bilen.

Hvor ofte bør jeg kontrollere lufttrykket?

Ideelt sett bør du gjøre dette hver tredje eller fjerde uke når dekkene er kalde. Det at du må kontrollere lufttrykket når dekkene er kalde, skyldes at trykket øker automatisk når dekket blir varmere. Å lese lufttrykket i et varmt dekk gir derfor et feil resultat. Du bør være spesielt forsiktig med å kontrollere lufttrykket før du legger ut på en langtur. Campingvogner og bobiler bør du være ekstra nøye med å sjekke før du reiser på ferie, ettersom lufttrykket i dekkene ofte har falt skikkelig mens de har blitt satt til side i løpet av vinteren.

Hva skjer hvis dekkene har for høyt lufttrykk?

Det blir vanskeligere for dekkene å dempe støt, så reisen blir mye mer ubehagelig og sikkerheten reduseres fordi bilen har mindre kontakt med veien. Dekk med for høyt lufttrykk blir lettere skadet hvis du kjører mot en kantstein.

Hva skjer hvis dekkene har for lavt lufttrykk?

Varmen bygger seg opp inne i dekkene, noe som fører til at dekket svekkes og risikoen for skader øker. Dekkets skuldre slites også ned mye raskere. Det blir vanskeligere å kjøre bilen fordi du har mindre kontroll og det blir mye tyngre å styre bilen.

Hvordan vet jeg hvilket lufttrykk som er riktig?

Det er ikke dekket som bestemmer trykket, men bilen. Lufttrykket på dekkene er ofte angitt på en etikett inne i tanklokket, inne i førerdøren og alltid i bilens brukerhåndbok. Hvis du har spørsmål, kan du kontakte din First Stop -spesialist.

Husk at store belastninger krever høyere lufttrykk i dekkene. Denne informasjonen finnes også i kjøretøyets brukerhåndbok. Spør din First Stop -spesialist om råd.

Hvorfor bruke nitrogen i dekk?

Å fylle dekkene med nitrogen i stedet for luft gir et annet resultat fordi molekylene er større og risikoen for at de lekker ut av dekkene derfor er mindre.