Når er det på tide med nye dekk?

1. Kontroller mønsterdybden

Vi anbefaler at du bytter dekk når mønsterdybden er under 3 mm for sommerdekk og under 4 mm for vinterdekk. Hvis du kjører med dekk med lavere mønsterdybder enn det, blir veigrepet og sikkerheten vesentlig redusert. Ifølge loven har du ikke lov til å kjøre på dekk med en mønsterdybde på mindre enn 1,6 mm. Indikatorer i mønstersporene viser når dette nivået er nådd.

2. Kontroller om det er skader eller ujevn slitasje

Vi anbefaler at du ser etter:

Ujevn slitasje (på skuldrene eller midt på sliteflaten).

Slagskader, vanligvis støt på sideveggen, spesielt etter kjøring på ujevnt underlag.

Steiner eller andre skarpe gjenstander som sitter fast i dekket.

Skader på felgene, som igjen kan forårsake skade på dekkene.

Alle disse tingene kan forårsake skader som reduserer sikkerheten. Vår anbefaling er at du kontakter din dekkspesialist så snart du har oppdaget noen av symptomene ovenfor.