Hva betyr dekkets merking?

Hva betyr kodene på sidene av dekkene?

Den første koden angir størrelsen på dekket og den andre angir maksimum belastningen og hastigheten som dekket er laget for.

235/55 R17 99W

(bredde / høyde / diameter / lastindeks / hastighetsindeks)

1-Dekkbredde (235)

Tallet 235 angir bredden på dekket i millimeter. For standard dekk er dette tallet mellom 125 og 335 millimeter.

2-Profilforhold (55)

Tallet 55 angir dekkets høyde, uttrykt som en prosentandel av bredden. I eksemplet ovenfor er høyden 55% av den totale bredden på 235 mm, som er 129,25 mm.

3-R

Bokstaven R angir at det er et radialdekk. Betegnelsen ZR kan også forekomme, noe som indikerer at det er et høyhastighets dekk, eller RFT som indikerer at det er et dekk som er punkteringsfri (Run Flat Tire). Selv om de fleste dekk i disse dager er radialdekk, er det også andre typer. På diagonale dekk har bokstaven R blitt erstattet av en horisontal linje (-).

4-Diameter (17)

Tallet 17 angir diameteren på felgen. Det er alltid gitt i tommer. Felgdiameteren kan være fra 10 til 23 tommer på personbiler.

5-Last indeks (99)

99 er en indeks som angir maksimal belastning som et dekk kan tåle ved hastigheten som er angitt av hastighetssymbolet (99 = 775 kg).

Last indeks Kg Last indeks Kg Last indeks Kg
65 290 80 450 95 690
66 300 81 462 96 710
67 307 82 475 97 730
68 215 83 487 98 750
69 325 84 500 99 775
70 335 85 515 100 800
71 345 86 530 101 825
72 355 87 545 102 850
73 365 88 560 103 875
74 375 89 580 104 900
75 387 90 600 105 925
76 400 91 615 106 950
77 412 92 630 107 974
78 425 93 650 108 100
79 437 94 670    

6-Hastighetsindeks (W)

Den siste bokstaven angir maksimal tillatt hastighet på dekket ved full belastning. W angir en maksimal hastighet på 270 km / t. Den skal vanligvis være høyere enn kjøretøyets maksimalhastighet. Imidlertid kan det gjøres unntak for vinterdekk, og unntak gis i noen land. Vær forsiktig så du ikke monterer dekk med for lav hastighetsbetegnelse eller lastekapasitet (se ovenfor). Se bilens manual for mer detaljert informasjon.

Hastighetsindeks

HI km / t
M 130
MN 140
P 150
Q 160
R 170
S 180
T 190
U 200
H 210
VR ≥210
V 240
ZR ≥240
W 270
Y 300